RICS Galadiner 2013_Dutch Board with speaker Prof Paul Schnabel and Robert Mahoney

Op woensdag 3 april jongstleden vond het 13de RICS Galadiner plaats in NH Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Met 360 aanwezigen, waaronder 170 RICS leden, was het diner ook deze keer weer een groot succes. Eregast en spreker deze avond was Professor Dr. Paul Schnabel, scheidend directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement was in handen van RICS leden Marrit Laning, Thijs Evers en Hans Hofstede en stond garant voor een feestelijke avond met een echt RICS karakter.