Visie

 
 

“Als je doet wat je deed, krijg je niet wat je kreeg”

Als zelfstandig vastgoedadviseur denk ik in uitdagingen en het benutten van kansen; mijn glas is altijd halfvol. Met een economie “op volle toeren”, staan wat mij betreft alle seinen op groen en is er ruimte voor nieuwe projecten. Ik onderneem graag op een andere, vernieuwende en creatieve manier en met oog voor duurzaamheid.

Net als in voorgaande jaren lukte het mij in 2019 om leegstaande of in onbruik geraakte gebouwen een tweede leven te geven. Ook in 2020 vormt nieuwe huisvesting of herprogrammering van een gebied of gebouw het centrale thema in de aan mij toevertrouwde projecten. In alle gevallen is het uiteindelijke doel, waardecreatie.

Mijn motivatie

Namens mijn opdrachtgevers bewandel ik  nieuwe wegen en onderzoek ik de mogelijkheden die de vastgoedmarkt mij vandaag biedt. Dat betekent dat ik afscheid heb genomen van het klassieke comfortdenken dat zich primair richt op het verhuren van m2, rendement en beleggingswaarde. We moeten met z’n allen goed nadenken “wat de gebruiker wil”. Dat betekent goed nadenken over de juiste programmering van een gebouw of gebied.

“Betekenis hebben, verbinden, inspireren”
Niet dat ik kan voorspellen hoe de kantorenmarkt er in de toekomst uit zal zien, want de realiteit is grillig en onvoorspelbaar. Er zijn voorbeelden variërend van zeer intensief gebruik (1 werkplek op 10 m2 v.v.o. in combinatie met een bezettingsgraad van 100%) tot grote open ruimten waar het clubhuisgevoel en netwerken centraal staan. Eén ding is zeker: een plek of een gebouw moet de gebruiker een goede reden geven om naar toe te komen; gebouwen moeten betekenis hebben, inspireren en mensen verbinden.

Er zal altijd vraag zijn naar gebouwen die tegemoetkomen aan bovenstaande. Voorwaarde is wel dat een gebouw of gebied in staat is mee te bewegen met de steeds sneller wijzigende behoeften van de gebruiker. Door op deze manier naar vastgoed te kijken, creëer ik waarde voor mijn opdrachtgevers. Dat zijn zowel eindgebruikers als institutionele beleggers.