Visie

“Als je doet wat je deed, krijg je niet wat je kreeg”

Velen van ons verlangen terug naar de wereld toen er nog geen Corona was. Dat zie ik niet gebeuren. Wij zullen ons moeten aanpassen, de wereld of moeder natuur zal dat echt niet doen.
Dat principe geldt ook voor het vastgoed. Wat we nu zien gebeuren is niks nieuws. Met thuiswerken, e-commerce, webwinkels, videobellen zijn we toch al begonnen in de 90er jaren? De corona-crisis versnelt dit proces alleen maar. Kantoorwerk en winkelen wordt steeds minder gekoppeld aan de locatie. Dat betekent dat we onszelf en onze wereld opnieuw zullen moeten uitvinden. Dat betekent
ondernemen op een andere, vernieuwende en creatieve manier en met nog veel meer oog voor duurzaamheid.

Mijn motivatie

Namens mijn opdrachtgevers bewandel ik  nieuwe wegen en onderzoek ik de mogelijkheden die de vastgoedmarkt mij vandaag biedt. Jaren geleden heb ik reeds afscheid heb genomen van het klassieke comfortdenken dat zich primair richt op het verhuren van m2, rendement en beleggingswaarde. We moeten met z’n allen nog beter nadenken over “wat wil de gebruiker”? Dat betekent goed nadenken over de juiste programmering van een gebouw of gebied.

Net als in voorgaande jaren lukte het mij in 2021 om leegstaande of in onbruik geraakte gebouwen een tweede leven te geven. Ook in 2022 vormt huisvesting of herprogrammering van een gebied of gebouw het centrale thema in de aan mij toevertrouwde projecten. In alle gevallen is het uiteindelijke doel, waardecreatie.

“Betekenis hebben, verbinden, inspireren”

Niet dat ik kan voorspellen hoe de vastgoedmarkt er in de toekomst uit zal zien, want onze huidige realiteit is grillig en onvoorspelbaar. Eén ding is zeker: een plek of een gebouw moet de gebruiker een goede reden geven om naar toe te komen; gebouwen moeten betekenis hebben, inspireren, mensen verbinden en een veilige en aangename werkomgeving bieden.

Er zal altijd vraag zijn naar gebouwen die tegemoetkomen aan bovenstaande. Voorwaarde is wel dat een gebouw of gebied in staat is mee te bewegen met de steeds sneller wijzigende behoeften van de gebruiker. Door op deze manier naar vastgoed te kijken, creëer ik waarde voor mijn opdrachtgevers. Dat kunnen zowel eindgebruikers als institutionele beleggers zijn.