Visie 2018

Betekenis hebben, verbinden, inspireren

Als vastgoedadviseur bewandel ik namens mijn opdrachtgevers nieuwe wegen en onderzoek ik de mogelijkheden die de vastgoedmarkt mij vandaag biedt. Dat betekent dat ik afscheid heb genomen van het klassieke comfortdenken dat primair focust op het verhuren van m², rendement en beleggingswaarde. Het is veel belangrijker wat de gebruiker wil. Dat betekent goed nadenken over de juiste programmering van een gebouw of gebied.

Niet dat ik kan voorspellen hoe de kantorenmarkt er in de toekomst er uit zal zien want de realiteit is grillig en onvoorspelbaar. Er zijn voorbeelden variërend van zeer intensief gebruik (1 werkplek op 10 m2 v.v.o. in combinatie met een een bezettingsgraad van 100%) tot grote open ruimtes waar het clubhuis gevoel en netwerken centraal staan. Een ding is zeker: een plek of een gebouw moet de gebruiker een goede reden geven om naar toe te komen; gebouwen moeten betekenis hebben, inspireren en mensen verbinden.

Er zal altijd vraag zijn naar gebouwen die tegemoetkomen aan bovenstaande. Voorwaarde is wel dat een gebouw of gebied in staat is mee te bewegen met de steeds maar sneller wijzigende behoeften van de gebruiker. Op deze manier creëer ik waarde voor mijn opdrachtgevers. Dat zijn zowel eindgebruikers als ook institutionele beleggers.

‘Als je doet wat je deed, krijg je niet wat je kreeg’

Net als in voorgaande jaren lukte het mij in 2017 om leegstaande of in onbruik geraakte gebouwen een tweede leven te geven. Ook in 2018 hebben mijn klanten mij projecten toevertrouwd waar nieuwe huisvesting of her-programmering van een gebied en gebouw het  centrale thema vormt. Het uiteindelijke doel is waardecreatie door vastgoed langdurig te verhuren aan tevreden huurders.

Als we bovenstaande ook nog combineren met een beetje meer daadkracht en dan bedoel ik versneld afschrijven op kansloos vastgoed en het waar nodig rigoureus slopen, dan denk ik dat we met z’n allen een heel eind kunnen komen.

Als zelfstandig vastgoedadviseur denk ik liever in uitdagingen en het benutten van kansen; mijn glas is altijd halfvol. Met de aantrekkende  economie staan wat mij betreft alle seinen weer op groen en is er alle ruimte om te ondernemen!