Mediation

Een zakelijk geschil over vastgoed (huurcontract, koopcontract, grondruil, bouwkosten etc.) kan leiden tot hoge juridische kosten, een project fors vertragen, negatieve publiciteit genereren en een relatie vaak blijvend verstoren. Als gekwalificeerde en ervaren vastgoedprofessional kan ik u helpen op een alternatieve manier een geschil op te lossen, namelijk via mediation. Met deze vorm van conflictbemiddeling begeleid ik als neutrale en onpartijdige deskundige het gesprek en de onderhandelingen tussen partijen, zodat er een oplossing op tafel komt die voor iedereen acceptabel is.

“Wanneer mensen welwillend zijn en oog hebben voor elkaars behoeften, ontstaat er een oplossing die voor alle partijen beter is”

Waarom mediation?

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan de rechter. Bovendien houdt u uw geschil achter gesloten deuren en voorkomt u daarmee imagoschade. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar de rechter – een zelfgekozen beslissing. Met andere woorden, partijen houden de regie over de schikking. Het proces vindt uitsluitend plaats met instemming van beide partijen. Kosten zijn beheersbaar en partijen kunnen op elk moment het proces stoppen.

Opleidingen

Mijn mediation opleidingen volgde ik bij de Limetree in Bilthoven (2006), bij de RICS (Royal Institution of Chartered Surveryors (2016) en bij het CVC (Centrum voor Conflicthantering) in Haarlem (2017/2018). Ik ben een RICS geaccrediteerde “Civil Commercial Mediator” en fully certified “ADR International Conflictnavigator”.

Ik ben een onafhankelijke vastgoedprofessional met inmiddels 33 jaar ervaring in het zakenleven en ik kan goed luisteren. Met die bagage lukt het mij om conflicten tussen partijen tot een goed einde te brengen. Cruciaal in een dergelijk proces is natuurlijk de bereidheid van partijen om er uit te komen. In de zaken die ik hielp oplossen, hield ik de dialoog op gang te houden, bleef men weg uit de rechtszaal en werkte ik met partijen aan het herstel van hun relatie.

Reeds in 2017 ondertekende ik de RICS Conflict Avoidance Pledge:

  • Ik geloof in samenwerking en het gebruik van technieken voor vroegtijdige interventie in de hele toeleveringsketen, om te proberen meningsverschillen op te lossen voordat ze escaleren tot geschillen;
  • Ik erken het belang van mechanismen voor het vermijden van conflicten in projecten met als doel potentiële conflicten tijdig op te sporen, te beheersen en te beheren;
  • Ik zal altijd proberen om (namens mijn opdrachtgever) conflicten te vermijden en om een ​​vroege oplossing van mogelijke geschillen te vergemakkelijken.
  • Ik zal mij inzetten om potentiële geschillen vroegtijdig te identificeren en conflictvermijdingsmaatregelen te nemen;
  • Ik verbind mij ertoe om met alle partijen in de vastgoedmarkt samen te werken om mechanismen voor het vermijden van conflicten te identificeren, te promoten en te gebruiken.

Als u behoefte heeft aan meer informatie over mediation, hoe een dergelijk proces verloopt of wat ik als mediator voor u  zou kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.