Mediation

Mediation

Als vastgoed adviseur ben ik elke dag bezig met contracten. Contracten verdwijnen doorgaans in een lade en worden er alleen maar weer uitgehaald als een opdrachtgever en opdrachtnemer een discussie hebben over de kwaliteit van de geleverde dienst of het behaalde resultaat. De oorzaak van het meningsverschil is altijd gelegen in de veranderde omstandigheden of zaken die op het moment van ondertekenen van het contract nog niet bestonden of nog niet bekend waren. De vraag is dan: wat is redelijk? Wat is billijk? Wie heeft er gelijk? Als partijen besluiten hun gelijk in de rechtszaal te behalen, zullen ze uiteindelijk allebei verliezen. Immers, de werkelijke schade, als die al objectief is vast te stellen, wordt zelden volledig vergoed en de relatie die partijen eerst hadden is voorgoed kapot of minimaal ernstig beschadigd. In dergelijke situaties weet ik dat ik als RICS (*) geaccrediteerde Mediator het verschil kan maken.

In 2006 volgde ik de Basisopleiding Mediation bij de “Lime Tree” in Bilthoven, in 2016 rondde ik de opleiding af tot RICS geaccrediteerde Mediator en in maart 2018 voltooide ik mijn Mediation opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem.

* RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) werd opgericht in Engeland in 1868. RICS is de grootste organisatie van vastgoedprofessionals wereldwijd. RICS telt ca. 120.000 leden waarvan ca. 1.100 (kandidaat)leden in Nederland. RICS haar voornaamste doelstelling: “het  bevorderen en handhaven van de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur”.

Wanneer mensen welwillend zijn en oog hebben voor elkaars behoeften, ontstaat er een oplossing die voor alle partijen beter is

Toen ik in 2005 begon als zelfstandig en onafhankelijk vastgoed adviseur had ik al snel in de gaten dat ik bij partijen die elkaar in de haren waren gevlogen, het verschil kon maken.

Ik ben een onafhankelijke vastgoedprofessional, met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in het zakenleven en kan goed luisteren. Met die bagage is het mij de afgelopen jaren meerdere malen gelukt om conflicten tussen twee partijen tot een goed einde te brengen. Cruciaal is natuurlijk de bereidheid van partijen om er uit te komen. Doorgaans bekijk ik met partijen naar de situatie, naar hun eigen belangen en naar hun wederzijdse belangen. Daar schuilt meestal de oplossing. In de zaken die ik hielp oplossen de afgelopen jaren, lukte het mij telkens om partijen weg te houden uit de rechtszaal en hielden we de dialoog op gang. Zo werk ik met partijen aan het herstel van de relatie. Met erg veel plezier denk ik terug aan een zaak van een paar jaar geleden toen ik werd gevraagd om een conflict op te lossen over een grondtransactie met vier partijen dat al tien jaar stond te sudderen! Binnen een paar maanden waren we er uit en was iedereen tevreden.

Als u behoefte heeft aan meer informatie over hoe een mediation proces doorgaan verloopt, over tarieven of wat ik als mediator voor u en uw zakenrelatie zou kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend, met mij contact op.

Thijs Evers MCR FRICS
RICS geaccrediteerde Mediator
M: +31 6 1450 2133
E: evers@real-solutions.nl