Mediation

 

Een zakelijk geschil over vastgoed (huurcontract, koopcontract, grondruil, bouwkosten etc.) kan leiden tot hoge juridische kosten, een project fors vertragen, negatieve publiciteit genereren en een relatie, vaak blijvend, verstoren. Als gekwalificeerde en ervaren vastgoedprofessional kan ik u helpen op een alternatieve manier het geschil op te lossen, namelijk via mediation. Met deze vorm van conflictbemiddeling begeleid ik u als onpartijdige en onafhankelijke deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, om vanuit hun verschillende belangen tot een gezamenlijke en voor ieder van hen acceptabele oplossing te komen.

“Wanneer mensen welwillend zijn en oog hebben voor elkaars behoeften, ontstaat er een oplossing die voor alle partijen beter is”

Waarom mediation?

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan de rechter. Bovendien houdt u uw (dreigende) geschil achter gesloten deuren en voorkomt u daarmee imagoschade. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar de rechter – een zelfgekozen beslissing. Partijen houden daarmee de regie over de schikking. Het proces vindt uitsluitend plaats met toestemming van beide partijen. Bovendien zijn de kosten beheersbaar en u kan het proces elk moment stoppen.
In 2016 rondde ik de opleiding af tot RICS-geaccrediteerde Mediator, in maart 2018 voltooide ik mijn Mediation opleiding bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en in augustus 2018 werd ik opgenomen in het ADR Register.

Toen ik in 2005 begon als zelfstandig vastgoedadviseur, had ik al snel in de gaten dat ik bij partijen die elkaar in de haren waren gevlogen, het verschil kon maken.

Ik ben een onafhankelijke vastgoedprofessional met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in het zakenleven en ik kan goed luisteren. Met die bagage is het mij de afgelopen jaren meerdere malen gelukt om conflicten tussen partijen tot een goed einde te brengen. Cruciaal in een dergelijk proces is de bereidheid van partijen om er uit te komen. Doorgaans kijk ik met partijen naar de situatie, naar hun eigen belangen en hun gezamenlijke belangen. Meestal vinden we daar samen de oplossing. In de zaken die ik hielp oplossen, lukte het mij telkens om partijen weg te houden uit de rechtszaal en hielden we de dialoog op gang. Zo werk ik met partijen aan het herstel van de relatie.

Met erg veel plezier denk ik terug aan een zaak van een aantal jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een conflict op te lossen over een grondtransactie met vier partijen dat al tien jaar aan de gang was. Binnen een paar maanden waren we eruit en was iedereen tevreden.

In 2018 bundelde ik met 5 andere RICS-geaccrediteerde mediators onze kennis en kunde in een samenwerkingsverband, “Mediators in Vastgoed” geheten. Ik verwijs u graag naar onze site www.mediatorsinvastgoed.com

Als u behoefte heeft aan meer informatie over mediation, hoe een dergelijk proces verloopt, over tarieven of wat ik als mediator voor u  zou kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.