Mediation

 
Een zakelijk geschil over vastgoed (huurcontract, koopcontract, grondruil, bouwkosten etc.) kan leiden tot hoge juridische kosten, een project fors vertragen, negatieve publiciteit genereren en een relatie vaak blijvend verstoren. Als gekwalificeerde en ervaren vastgoedprofessional kan ik u helpen op een alternatieve manier een geschil op te lossen, namelijk via mediation. Met deze vorm van conflictbemiddeling begeleid ik als onpartijdige en onafhankelijke deskundige het gesprek en de onderhandelingen tussen partijen, zodat er een oplossing op tafel komt die voor beiden acceptabel is.

“Wanneer mensen welwillend zijn en oog hebben voor elkaars behoeften, ontstaat er een oplossing die voor alle partijen beter is”

Waarom mediation?

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan de rechter. Bovendien houdt u uw geschil achter gesloten deuren en voorkomt u daarmee imagoschade. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar de rechter – een zelfgekozen beslissing. Met andere woorden, partijen houden de regie over de schikking. Het proces vindt uitsluitend plaats met instemming van beide partijen. Bovendien zijn de kosten beheersbaar en kunnen partijen het proces elk moment stoppen.

Mijn mediation opleidingen volgde ik bij de Limetree in Bilthoven (2006), bij de RICS (Royal Institution of Chartered Surveryors (2016) en bij het CVC (Centrum voor Conflicthantering) in Haarlem (2017-2018). Ik ben MfN-registermediator, RICS geaccrediteerd “Civil Commercial Mediator” en tevens opgenomen in het ADR Register.

Toen ik in 2005 begon als zelfstandig vastgoedadviseur, had ik al snel in de gaten dat ik bij partijen, die elkaar in de haren waren gevlogen, het verschil kon maken.

Ik ben een onafhankelijke vastgoedprofessional met inmiddels 32 jaar ervaring in het zakenleven en ik kan goed luisteren. Met die bagage is het mij de afgelopen jaren meerdere malen gelukt om conflicten tussen partijen tot een goed einde te brengen. Cruciaal in een dergelijk proces is de bereidheid van partijen om er uit te komen. Doorgaans kijk ik met partijen naar de situatie, naar hun eigen belangen maar vooral hun gezamenlijke belangen. Meestal vinden partijen in de gezamenlijke belangen een oplossing. In de zaken die ik hielp oplossen, lukte het mij om partijen weg te houden uit de rechtszaal en hielden we de dialoog op gang. Zo werkte ik met partijen aan het herstel van hun relatie.

Met erg veel plezier denk ik nog terug aan een zaak van een aantal jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een conflict op te lossen over een grondtransactie met vijf partijen dat al tien jaar aan de gang was. Binnen een paar maanden waren we eruit en was iedereen tevreden.

In 2018 bundelde ik met 5 andere RICS-geaccrediteerde mediators onze kennis en kunde in een samenwerkingsverband, “Mediators in Vastgoed” geheten. Ik verwijs u graag naar onze website www.mediatorsinvastgoed.com

Als u behoefte heeft aan meer informatie over mediation, hoe een dergelijk proces verloopt of wat ik als mediator voor u  zou kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.